Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng

Mã ĐB
11NP 12NP 14NP 16NP 19NP 6NP 7NP 8NP
G.ĐB 80287
G.1 34741
G.2 1660476482
G.3 801633302210306289505294414753
G.4 8777054534014633
G.5 210801418279622881456843
G.6 716160396
G.7 59091290
Loto miền Bắc
Đầu Loto
0 04, 06, 01, 08, 09
1 16, 12
2 22, 28
3 33
4 41, 44, 45, 41, 45, 43
5 50, 53, 59
6 63, 60
7 77, 79
8 87, 82
9 96, 90
Mã ĐB
12NM 18NM 19NM 1NM 20NM 4NM 7NM 8NM
G.ĐB 29826
G.1 13498
G.2 6332115802
G.3 277385616393997371901259230960
G.4 7699285061914221
G.5 071894335262198157780943
G.6 179216075
G.7 98354802
Mã ĐB
12NL 15NL 17NL 20NL 2NL 3NL 4NL 8NL
G.ĐB 86255
G.1 11249
G.2 8712959903
G.3 953659837170344839982075720659
G.4 2837787019694974
G.5 125498460925035682622283
G.6 675532661
G.7 54641584
Mã ĐB
11NK 12NK 17NK 19NK 1NK 3NK 5NK 7NK
G.ĐB 17409
G.1 34794
G.2 0249177554
G.3 051507760092021429317334440793
G.4 6405997337429996
G.5 252277553264263792157973
G.6 460970823
G.7 07535214
Mã ĐB
10NH 14NH 17NH 19NH 20NH 3NH 4NH 7NH
G.ĐB 44465
G.1 74590
G.2 4278045659
G.3 291963430414475537246163714983
G.4 2658718793748323
G.5 658200094547542959500984
G.6 646461869
G.7 33067692
Mã ĐB
10NG 15NG 16NG 18NG 20NG 4NG 7NG 9NG
G.ĐB 29226
G.1 12081
G.2 0497889159
G.3 757650876658006280800924462832
G.4 7153694432783322
G.5 012094189965989897011674
G.6 166197692
G.7 22538419
Mã ĐB
13NF 14NF 16NF 20NF 3NF 4NF 8NF 9NF
G.ĐB 63333
G.1 06115
G.2 0360447710
G.3 208141288790480761290540967246
G.4 8973263640153549
G.5 260586191376646477305679
G.6 140887883
G.7 24895866
Mã ĐB
11NE 12NE 18NE 19NE 3NE 4NE 5NE 8NE
G.ĐB 04651
G.1 66342
G.2 0391251761
G.3 534847645006690809446452599819
G.4 3903916694597593
G.5 304304404161733391268586
G.6 047611685
G.7 32965701
Mã ĐB
11ND 15ND 18ND 2ND 5ND 7ND 8ND 9ND
G.ĐB 66688
G.1 12104
G.2 7120688217
G.3 422664466312063028160501655725
G.4 4250482361108859
G.5 455650417581750745398341
G.6 320047190
G.7 28071410
Mã ĐB
10NC 13NC 14NC 15NC 17NC 19NC 5NC 8NC
G.ĐB 97856
G.1 25539
G.2 6564889467
G.3 653787710608335317086524527153
G.4 4181629545163382
G.5 583008218066429231893421
G.6 031966620
G.7 68294432
Mã ĐB
11NB 12NB 13NB 18NB 20NB 4NB 6NB 9NB
G.ĐB 86127
G.1 95915
G.2 8684137274
G.3 108291945885562075218570170057
G.4 1080380962675179
G.5 526061109746151865044996
G.6 942278257
G.7 15821855
Mã ĐB
11NA 13NA 16NA 19NA 1NA 20NA 2NA 7NA
G.ĐB 35024
G.1 46369
G.2 7660327648
G.3 555103278654609394792971406833
G.4 7020867630895912
G.5 928802773980864146897198
G.6 225813825
G.7 78484515
Mã ĐB
10MZ 12MZ 1MZ 20MZ 2MZ 3MZ 4MZ 9MZ
G.ĐB 27070
G.1 02994
G.2 3629252317
G.3 079371460810458062135886817285
G.4 6972549620270066
G.5 943813079291673607770712
G.6 000718703
G.7 99904811
Mã ĐB
12MY 16MY 17MY 20MY 2MY 3MY 6MY 8MY
G.ĐB 12612
G.1 12229
G.2 5244578001
G.3 355408418627880367308678311313
G.4 4189885579702800
G.5 848278011359665954414180
G.6 019239877
G.7 70496819
Mã ĐB
11MX 13MX 14MX 15MX 16MX 18MX 19MX 8MX
G.ĐB 06102
G.1 01933
G.2 0598582337
G.3 660920977831470863445133993810
G.4 6817011585279928
G.5 878621823849879428603424
G.6 109070092
G.7 35729004
Mã ĐB
10MV 11MV 12MV 13MV 17MV 19MV 3MV 7MV
G.ĐB 98932
G.1 74989
G.2 6394368861
G.3 143715996235608246259981603229
G.4 5752124435263796
G.5 983192483552919227681230
G.6 512138128
G.7 12846832
Mã ĐB
10MU 14MU 19MU 1MU 3MU 4MU 5MU 7MU
G.ĐB 60031
G.1 50514
G.2 0951454630
G.3 361980367641622639898356513439
G.4 8127704239819883
G.5 490975031143535459506000
G.6 666096210
G.7 07205249
Mã ĐB
10MT 12MT 14MT 15MT 16MT 18MT 2MT 9MT
G.ĐB 47490
G.1 72043
G.2 0983029003
G.3 308791515762025167552335705880
G.4 8291695399811132
G.5 081103412380493549148694
G.6 232937880
G.7 63297512
Mã ĐB
12MS 14MS 15MS 16MS 19MS 1MS 5MS 8MS
G.ĐB 72578
G.1 03162
G.2 2994649185
G.3 106943937583675965219450849856
G.4 5521755906988712
G.5 179349001219254104753049
G.6 322063620
G.7 40073252
Mã ĐB
12MR 13MR 19MR 1MR 20MR 3MR 5MR 8MR
G.ĐB 53398
G.1 12478
G.2 1438506275
G.3 503690711573615527523778090972
G.4 1340320831521799
G.5 557078345867517329691012
G.6 288878459
G.7 61920833
Mã ĐB
16MQ 17MQ 18MQ 20MQ 3MQ 4MQ 6MQ 7MQ
G.ĐB 09743
G.1 80957
G.2 5879538612
G.3 301659947559693266478099467715
G.4 7348372394687032
G.5 119237503229426314127585
G.6 192342319
G.7 43551023
Mã ĐB
10MP 14MP 1MP 2MP 4MP 5MP 7MP 8MP
G.ĐB 70098
G.1 97488
G.2 8187742410
G.3 781644121993046135101878103112
G.4 1380581115799803
G.5 482134306260160958719504
G.6 065714870
G.7 82600222
Mã ĐB
11MN 13MN 14MN 20MN 3MN 5MN 6MN 8MN
G.ĐB 13182
G.1 64473
G.2 5897680232
G.3 655555321045207148371130447605
G.4 1946665621476690
G.5 248458607889626822678394
G.6 272701862
G.7 51874160
Mã ĐB
12ML 14ML 16ML 18ML 4ML 5ML 6ML 8ML
G.ĐB 39397
G.1 45487
G.2 3147600040
G.3 478304560832162703126814375822
G.4 0668147544365595
G.5 177466557678774514264108
G.6 126617344
G.7 06616264
Mã ĐB
10MK 11MK 17MK 19MK 20MK 3MK 8MK 9MK
G.ĐB 55200
G.1 18539
G.2 6901879701
G.3 777752710644932694634935874462
G.4 6188988534289737
G.5 124510614589030988672047
G.6 832502909
G.7 79735087
Mã ĐB
17MH 19MH 1MH 2MH 3MH 6MH 8MH 9MH
G.ĐB 05966
G.1 60275
G.2 7272590891
G.3 566529118616367648450904906322
G.4 0220662293530452
G.5 951093723898478193692390
G.6 695561208
G.7 24508952
Mã ĐB
12MG 16MG 20MG 3MG 4MG 5MG 6MG 9MG
G.ĐB 14478
G.1 08543
G.2 8312592133
G.3 927967663997895590020326878862
G.4 0077196248248339
G.5 989260355510576913484280
G.6 198786996
G.7 68850596
Mã ĐB
12MF 13MF 15MF 16MF 2MF 5MF 7MF 9MF
G.ĐB 91322
G.1 34422
G.2 5458791207
G.3 653702896987605863042526147953
G.4 8722356536229776
G.5 979460343664480458471109
G.6 439382725
G.7 17181980
Mã ĐB
10ME 12ME 13ME 15ME 19ME 1ME 6ME 7ME
G.ĐB 51468
G.1 36545
G.2 2574088471
G.3 712705919024080027381455491467
G.4 1610728014493711
G.5 199028234099153106626554
G.6 811467195
G.7 45416232
Mã ĐB
12MD 13MD 17MD 19MD 1MD 2MD 4MD 9MD
G.ĐB 61034
G.1 71290
G.2 6234850106
G.3 884422046898125529006065131992
G.4 2338906899448906
G.5 205212826872139535938574
G.6 165824844
G.7 30920925

Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 14-06-2024 - XSKT XSMB hôm qua ngày 14-06-2024

Kết quả đài miền Bắc (XSMB) hôm qua ngày 14-06-2024 được quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc

Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 14-06-2024 như sau:

  • Đặc biệt: 500.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự và 1 trong các ký hiệu vé)
  • Phụ ĐB: 25.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
  • G.Nhất: 10.000.000đ
  • G.Nhì: 5.000.000đ
  • G.Ba: 1.000.000đ
  • G.Tư: 400.000đ
  • G.Năm: 200.000đ
  • G.Sáu: 100.000đ
  • G.Bảy: 40.000đ
  • Giải khuyến khích: 40.000đ

Ngoài ra, các bạn có thể xem lại Kết quả KQXS Hôm Qua ngày 14-06-2024, KQXS hôm qua chính xác nhất ngày 14-06-2024. KQXS kiến thiết Việt Nam hôm qua tại đây, Xem kqxs 3 miền ngày hôm qua 14-06-2024 (KQXS Việt Nam) chính xác nhất từ trang web xổ số kiến thiết chính thống của Việt Nam.

Tin liên quan

Dự đoán XSMB thứ 7 ngày 15-06-2024 - Dự Đoán KQXS Miền Bắc 15-06-2024

Dự đoán XSMB thứ 7 ngày 15-06-2024 - Dự Đoán KQXS Miền Bắc 15-06-2024

Dự Đoán KQXS Miền Bắc Thứ 7 ngày 15-06-2024, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Bắc, soi cầu xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 15-06-2024, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.


Dự Đoán KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 14-06-2024 - Dự đoán XSMB chuẩn nhất 14-06-2024

Dự Đoán KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 14-06-2024 - Dự đoán XSMB chuẩn nhất 14-06-2024

Dự Đoán KQXS Miền Bắc Thứ 6 ngày 14-06-2024, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Bắc, soi cầu xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 14-06-2024, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.


Dự đoán XSMB thứ 5 ngày 13-06-2024 - Dự Đoán KQXS Miền Bắc 13-06-2024

Dự đoán XSMB thứ 5 ngày 13-06-2024 - Dự Đoán KQXS Miền Bắc 13-06-2024

Dự Đoán KQXS Miền Bắc Thứ 5 ngày 13-06-2024, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Bắc, soi cầu xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 13-06-2024, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.


Dự Đoán KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 12-06-2024 - Thống Kê XSMB miễn phí 12-06-2024

Dự Đoán KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 12-06-2024 - Thống Kê XSMB miễn phí 12-06-2024

Dự Đoán KQXS Miền Bắc Thứ 4 ngày 12-06-2024, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Bắc, soi cầu xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 12-06-2024, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.


Dự Đoán KQXS Miền Bắc Thứ 3 ngày 11-06-2024 - Chốt số chuẩn XSMB 11-06-2024

Dự Đoán KQXS Miền Bắc Thứ 3 ngày 11-06-2024 - Chốt số chuẩn XSMB 11-06-2024

Dự Đoán KQXS Miền Bắc Thứ 3 ngày 11-06-2024, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Bắc, soi cầu xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 11-06-2024, chốt số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số chính xác nhất.