Thống kê 2 điểm XSMT - Thống kê 2 điểm miền Trung hôm nay

Chọn tỉnh cần xem

Thống kê 2 điểm xổ số Ninh Thuận


+ Biên độ 6 ngày với các điểm
 • 8 & 2
+ Biên độ 5 ngày với các điểm
 • 0 & 9
 • ;
 • 4 & 2
 • ;
 • 4 & 8
 • ;
 • 5 & 5
 • ;
 • 6 & 2
 • ;
 • 6 & 4
 • ;
 • 8 & 8
 • ;
 • 8 & 9
+ Biên độ 4 ngày với các điểm
 • 3 & 6
 • ;
 • 4 & 0
 • ;
 • 4 & 2
 • ;
 • 4 & 4
 • ;
 • 4 & 5
 • ;
 • 5 & 0
 • ;
 • 5 & 4
 • ;
 • 5 & 8
 • ;
 • 5 & 9
 • ;
 • 6 & 2
 • ;
 • 6 & 5
 • ;
 • 8 & 2
 • ;
 • 8 & 8
 • ;
 • 9 & 0
 • ;
 • 9 & 2
 • ;
 • 9 & 5
 • ;
 • 9 & 8
 • ;
 • 9 & 9
+ Biên độ 3 ngày với các điểm
 • 0 & 2
 • ;
 • 0 & 5
 • ;
 • 0 & 7
 • ;
 • 0 & 9
 • ;
 • 1 & 4
 • ;
 • 1 & 4
 • ;
 • 2 & 1
 • ;
 • 2 & 5
 • ;
 • 2 & 7
 • ;
 • 2 & 7
 • ;
 • 2 & 7
 • ;
 • 2 & 9
 • ;
 • 3 & 2
 • ;
 • 3 & 2
 • ;
 • 3 & 3
 • ;
 • 3 & 4
 • ;
 • 3 & 4
 • ;
 • 3 & 4
 • ;
 • 3 & 4
 • ;
 • 3 & 6
 • ;
 • 3 & 6
 • ;
 • 3 & 7
 • ;
 • 3 & 8
 • ;
 • 3 & 8
 • ;
 • 3 & 8
 • ;
 • 3 & 9
 • ;
 • 3 & 9
 • ;
 • 4 & 3
 • ;
 • 4 & 3
 • ;
 • 4 & 3
 • ;
 • 4 & 4
 • ;
 • 4 & 5
 • ;
 • 4 & 5
 • ;
 • 4 & 6
 • ;
 • 4 & 8
 • ;
 • 4 & 9
 • ;
 • 4 & 9
 • ;
 • 4 & 9
 • ;
 • 4 & 9
 • ;
 • 5 & 0
 • ;
 • 5 & 1
 • ;
 • 5 & 1
 • ;
 • 5 & 1
 • ;
 • 5 & 2
 • ;
 • 5 & 2
 • ;
 • 5 & 2
 • ;
 • 5 & 2
 • ;
 • 5 & 5
 • ;
 • 5 & 9
 • ;
 • 6 & 3
 • ;
 • 6 & 4
 • ;
 • 6 & 6
 • ;
 • 6 & 7
 • ;
 • 6 & 9
 • ;
 • 6 & 9
 • ;
 • 7 & 2
 • ;
 • 7 & 5
 • ;
 • 8 & 3
 • ;
 • 8 & 3
 • ;
 • 8 & 3
 • ;
 • 8 & 4
 • ;
 • 8 & 5
 • ;
 • 9 & 2
 • ;
 • 9 & 2
 • ;
 • 9 & 3
 • ;
 • 9 & 7
 • ;
 • 9 & 8
 • ;
 • 9 & 9
 • ;
 • 9 & 9

- Bấm vào số trong danh sách ở trên để xem Thống kê 2 điểm MT cụ thể.
- Cặp số màu đỏ là cặp số đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Cặp số sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
- Thống kê 2 điểm là chức năng thống kê điểm loto đã về dựa trên bảng kết quả xổ số các ngày trước đó. Hình thức thống kê này chỉ có tính tham khảo và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ gặp may mắn khi chơi xổ số. Mỗi kỳ quay số mở thưởng đều là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng cụ thể. Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.


QUẢNG CÁO
Tin tài trợ

Chi tiết thống kê 2 điểm Ninh Thuận

G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G.8 loadingloading
G.7 loadingloadingloading
G.6 loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloading
G.5 loadingloadingloadingloading
G.4 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.3 loadingloadingloadingloadingloading loadingloadingloadingloadingloading
G.2 loadingloadingloadingloadingloading
G.1 loadingloadingloadingloadingloading
G.ĐB loadingloadingloadingloadingloadingloading
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9